GENSKA TERAPIJA PDF

Genska terapija je jedan od teorijski najperspektivnijih pravaca razvoja terapije u današnjoj medicini. Podloga znanja o identifikaciji i prijenosu. Tuesday, March 12, at PM – PM UTC+ More than a year ago. pin. Gradska knjižnica Samobor. Krležina 9, Samobor. Show Map. human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski vidi: genska terapija human gene therapy see: gene therapy genska terapija ljudski.

Author: Mizil Juzshura
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 11 June 2009
Pages: 65
PDF File Size: 11.8 Mb
ePub File Size: 9.50 Mb
ISBN: 796-9-30329-543-5
Downloads: 66953
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Melmaran

Mikroinjektiranjebiolistikaelektroporacija i infuzija su novije tehnike genske terapije, koje komplementiraju ili substituiraju aplikaciju pomenutih nevirus vektora. Isporuka CFTR —a je demonstrirana sa oba vektorska tipa. Brojne su tehnike transformacije koje za cilj imaju modifikaciju tumorskih stanica in vivo. Insekti Ribe GloFish Losos. Taj proces se zasniva na ekstrakciji DNK individue kojoj je potrebna gendka.

On kodira — kD — proteintzv. Genski nokaut Genski nokdaun Gensko ciljanje. Drugi pristup se bazira na inserciji stimulatora, tj. Svi se odnose na istovjetan proces: Zatim se transformisane stanice se podvrgavaju selekciji na selektivnoj hranljivoj podlozigdje se dijele samo one koje su primile stranu DNK, dok ostale ugibaju.

  BOSCH WTL 4513 PDF

S Wikipedije, slobodne enciklopedije. Genski korigirani autologni T — limfociti su bili injicirani dvjema djevojkama koje pate od ovog oboljenja.

Genska terapija

Jedna podrazumijeva transfer antisens gen faktora rasta IGF—1. Ovo vodi ka disfunkciji T i B limfocita. Izdvajaju se nakon pet dana od iniciranja diobe — u fazi blastocita.

Ciljani imuni odgovor konsekventno biva usmjeren na tumor koji producira strani antigen. Reproduktivno kloniranje je skupo i relativno neefikasno.

To je rijetka genopatiju koja se ispoljava kao vrlo ozbiljna imuna deficitarnost kod djece. Ledene minus bakterije Vakcina za hepatitis B Onkolitski virus. Tekst je dostupan pod slobodnom licencom Autorstvo-Dijeliti pod istim uvjetima ; mogu se primijeniti i dodatni uvjeti. Preuzeto iz ” https: Ova stranica je posljednji put izmijenjena na tera;ija 4 septembar u U lipidne micele se mogu inkapsulirati molekule DNK gena lipopleksi su mnogo kompleksnije — virusolike stukture.

Genska terapija — Википедија, слободна енциклопедија

Roundup ready soja Vistive Gold. Na drugim projektima Wikimedia Commons. Cijela postavka bazira se na tome da nakon injiciranja transformiranih TIL —limfocita, koji nose gen za antitumorski protein, dolazi do lokalizirane aktivacije TIL—limfocita i produkcije antitumorskog proteina te, shodno tome, i regresije tumora. Spisak tehnologija u nastajanju Tehnologija. Okarakterizirano je preko 4. Gensja Genetika Biotehnologija Bioetika.

  ARBITRAGE-FREE SABR PDF

Imenski prostori Stranica Razgovor. Razumljivo je da ljudski organizam violentno odbacuje implantirane nativne svinjske organe.

Uvod u humanu imunogenetiku. Prvi transgeni nehominidni primat bio je rezus majmun Retrovirus—posredovanom inkorporacijom gena za HLA —57 antigen u tumor kod osoba koji ne posjeduju HLA —57 antigen dovodi do indukcije imunog odgovora prema HLA —57 proteinu. Za isporuku CF gena u epitel pacijenata koristi se nekoliko vektora.

Zato se alternativno pristupa direktnoj primjeni TIL —ova u tumor kao svojevrsnih prenosilaca antitumorskog proteina. Vektori u genskoj terapiji mogu biti virusnog i nevirusnog porijekla.

Uz sve elaborirane prednosti kloniranja i genske terapije, postoje i brojni stvarni ili hipotetski rizici aplikacije navedenih biotehnologija.